سفارش تبلیغ
صبا

*آوای دوستی.....*
قالب وبلاگ

وزای سخت نبودن با تو ، خ? ام?دو تجربه کردم داغدلم که ب? تو تازه م? شد ، هم نفسم شد سا?ه ی سردم تورو م? د?دم اونور ابرا ، که م?خوای سر سری رد ش? ونومس ب? تو خط خط? کردم ، چه جوری م?تون? انقده بد ش? ، چه جوری م?تون? انقد کوت وتبلق بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه کوت قلبتو بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم هتشذگ هک رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه وزای سخت نبودن با تو ، دور نبودنت رو خط کش?دم تازه فهم?دم اشتباهم ا?ن بود ، چهره ی عشق وغلط کش?دم شق تو دار و ندار دلم بود ، اومدی دار و ندارمو بردی ب?ا سکوتتو بشکن و برگرد ، که هنوزم تو دل من نمردی ، که هنوزم تو دل من نمردی کوت وتبلق بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه کوت قلبتو بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام مثل گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه


[ چهارشنبه 91/9/22 ] [ 5:44 عصر ] [ امیر حسین خدایی ] [ نظر ]

وزای سخت نبودن با تو ، خ? ام?دو تجربه کردم داغدلم که ب? تو تازه م? شد ، هم نفسم شد سا?ه ی سردم تورو م? د?دم اونور ابرا ، که م?خوای سر سری رد ش? ونومس ب? تو خط خط? کردم ، چه جوری م?تون? انقده بد ش? ، چه جوری م?تون? انقد کوت وتبلق بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه کوت قلبتو بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم هتشذگ هک رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه وزای سخت نبودن با تو ، دور نبودنت رو خط کش?دم تازه فهم?دم اشتباهم ا?ن بود ، چهره ی عشق وغلط کش?دم شق تو دار و ندار دلم بود ، اومدی دار و ندارمو بردی ب?ا سکوتتو بشکن و برگرد ، که هنوزم تو دل من نمردی ، که هنوزم تو دل من نمردی کوت وتبلق بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام لثم گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه کوت قلبتو بشکن و برگرد ، نذار ا?ن فاصله ب?شتر از ا?ن شه نم?خوام مثل گذشته که رفت? ، دوباره آخر قصه هم?ن شه


[ چهارشنبه 91/9/22 ] [ 5:44 عصر ] [ امیر حسین خدایی ] [ نظر ]
آهنگ های به روز

خدایا میگم، شما که با یه سکه پنجاه تومنی، دفع هفتاد بَلا می کنی...

چقدر بدیم کلا بی خیال شی ؟

پشه داشت خونم رو میخورد دستم رو بردم بالا بکشمش مادر گفت میخوای بکشیش گفتم په نه په میخام بزنم پشتش آروق بزنه

غذا مونده روی گاز خاکستر شده اومده میگه سوخته ؟ گفتم په نه په بیش از حد جا افتاده!

کبوتر با کبوتر ، باز با باز ؟په نه په الاغ تک شاخ با مرغ مگس خوار__سوسک آفریقایی با نهنگ سرچکشی!

رفتم رستوران میگم 2 تا بال بده.میگه میخوری؟میگم په نه په میخوام پرواز کنم

منتظر همکارمون وایسادیم ظرفاشو بشوره نهار بخوریم!میگه واقعأ میخواید نهار بخورید؟

میگم په نه په وایسادیم تورو تشویق کنیم رکورد ظرفشویی آهسته گینس رو بزنی

بنزین ماشین تموم شده به رفیقم میگم ماشینت بنزین داره میگه آره میخوای بکشم

؟میگم په نه په پرسیدم ببینم اگه نداری باهات همدردی کنم

رفتم ستاد راهیان نور گفتم میخام ثبت نام کنم.گفت میخوای بری مناطق جنگی؟گفتم:په نه په میخوام برم پاتایا تایلند...

دیرم شده دارم میدوم یارو میگه دیرت شده؟ میگم:په نه په دوپینگ کردم میخوام ببینم کی اثرش تموم میشه

دیرم شده دارم میدوم یارو میگه دیرت شده؟ میگم:په نه په دوپینگ کردم میخوام ببینم کی اثرش تموم میشه

از سایت میخواستم یه فایل دانلود کنم 560ثانیه صبر کردم بعد پیغام میده میخوای این فایل رو دانلود کنی؟

میگم:په نه په خیلی حال داد یه بار دیگه بشمار برم قایم شم

صبح زود بیدار شدم دارم وضوء میگیرم,مامانم: میخوای نماز بخونی؟په نه په کرم دارم میخوام آب بزنم صورتم خوابم بپره


رفتم نونوایی آرد بخرم.نونوا میگه میخوای نون بپزی؟ گفتم: په نه په میخام دستام رو آردی کنم برم شنگول و منگول رو گول بزنم

رفتم پیش مدیرم میگم از فردا یه چهار پنج روز مرخصی میخوام,میگه ایشالا مسافرت تشریف میبریید؟

میگه:په نه په قراره از فردا به مدت چهار پنج روز سرما بخورم گفتم که با هم هماهنگ باشیم...

رفتم سم بخرم واسه سوسک,یارو میگه میخواین سریع بمیره؟ گفتم پ نه پ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم.

رفتمسم بخرم واسه سوسک,یارو میگه میخواین سریع بمیره؟ گفتم پ نه پ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم.

به مامانم میگم نمیخوای واسم آستین بالا بزنی؟میگه:پسرم زن میخوای؟گفتم:په نه په گفتم آستیناتو بالا بزنی مچ بندازیم ببینم کی قویتره.

پا شدم رفتم عید دیدنی طرف دید دارم بد نگا می کنم پرسید : عیدی می خوای گفتم؟ پـه نـه پـه کاپ جام حذفی قهرمانان شنا رو می خوام

تو مزرعه بودیم گوساله داشت شیر میخورد از مامانش دوستم گفت داره شیر میخوره؟ پ ن پ داره مامانش و باد میکنه مثل بادکنک بفرسته هوارو آسانسور نوشته 6.دوستم میگه ظرفیتشه؟ پـه نــه پـه مواد لازم واسه ساخت آسانسوره!! 

دختر خالم داشت بچه شو شیر میداد یه هو بچه گازش گرفت.گفتم دردت اومد؟ گفتش په نه په بچه دردش اومد!!

رفتم اداره پست دفترچه اعزام به خدمت بگیرم به بارو میگم به دونه دفترچه اعزام به خدمت بده میگه میخوای بری سربازی؟ میگم پ ن پ اومده برم لب کارون چه گلبارون میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایقها دور از غم ها ....دست دست....بیا وسط

واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه:برای آگهی استخدام اومدید؟ گفتم پ ن پ اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین

دخترخالم دستش رو گذاشته رو پام می گم بمالم میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ زور آزمایی گذاشتم ببینم می تونی بشکنیش یا نه !!! 

خربزه خریدم اومدم خونه،خواهرم میگه خربزه است؟ میگم په نه په هندونه است داره مسخره بازی در میاره 

رفتم گل فروشی،میگم ببخشید کاکتوس هم دارید، میگه واسه دکور میخواین؟ 
پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو خونمون شتر پرورش میدیم، 

میخوام یه وقت احساس غربت نکنن حس کنن خونه خودشونه!

رفتم سرپرستاری میگم خودکار دارین؟ میگه واسه نوشتن؟ په نه په میخوام بذارم لای انگشتای مریضا که درس عبرت بشه واسشون دیگه مریض نشن!

داشتیم تو پارکینگ نایلونای رو صندلی ماشینو میکندیم همسایمون اومده میگه ماشین نو خریدین؟ په نه په لواشکه دارم نایلونشو میکنم دور هم بخوریم

یارو زنگ زده میگه منزل آقای طاهری؟میگم نخیر, میگه: اشتباه گرفتم؟ په نه په شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم

به یارو میگم بزن تو دنده, هول بدم ماشین روشن شه! میگه بزنم دنده 2 ؟ میگم:په نه په بزن 3 فوتبال داره!

[ جمعه 91/9/17 ] [ 6:17 عصر ] [ امیر حسین خدایی ] [ نظر ]

 

 

فکر کردن به تو ، کار شب و روز من شده ، بس که حالم گرفته است ، چشمانم غرق در اشکهایم شده ….

دیگر گذشت ، تو کار خودت را کردی ، دلم را شکستی و رفتی ….

همه چیز گذشت و تمام شد ، این رویاهای من با تو بود که تباه شد…

انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم…

این هم جرم من بود از اینکه برایت مثل دیگران نبودم، کسی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هوای تو را داشت ….

دیگرگذشت ، حالا تو نیستی و من جا مانده ام ، تو رفته ای و من بدون تو تنها مانده ام ، تو نیستی و من اینجا سردرگم و بی قرار مانده ام….

فکر دل دادن و دلبستن را از سرم بیرون میکنم ، هر چه عشق و دوست داشتن است را از دلم دور میکنم،اگر از تنهایی بمیرم هم دلم را با هیچکس آشنا نمیکنم….

دیگر بس است ، تا کی باید دلم را بدهم و شکسته پس بگیرم، تا کی باید برای این و آن بمیرم؟

در حسرت یک لحظه آرامشم ، دلم میخواهد برای یک بار هم که شده شبی را بی فکر و خیال بخوابم…

تو هم مثل همه ، هیچ فرقی نداشتی ، هیچ خاطره ی خوبی برایم جا نگذاشتی ،حالا که رفتی ، تنها غم رفتنت را در قلبم گذاشتی….

گرچه از همان روز اول میخواستمت ، گرچه برایم دنیایی بودی و هنوز هم گهگاهی میخواهمت ، اما دیگر مهم نیست بودنت ، چه فرقی میکند بودن یا نبودنت؟

سوز عشق تو هنوز هم چهره ام را پریشان کرده ، دلم اینجا تک و تنها راهش را گم کرده ، این شعر را برای تو نوشتم بی پرده ، هنوز هم دلت نیامده و خیالت ، خیال مرا پریشان کرده …

 

 

 

منبع:daftareshghe.com

 


[ سه شنبه 91/9/14 ] [ 5:26 عصر ] [ امیر حسین خدایی ] [ نظر ]

 

انسان های زیادی وجود دارن که ادعا می کنن بچه ناف تهرونن، ولی هنوز هیچ کس دقیقن نمی دونه ناف تهرون کجاست و این نقطه همچنان نا معلوم مونده. توی این پستم قصد دارم با موشکافی دقیق، ناف تهرون رو مشخص کنم و بررسی کنم که چه کسایی واقعن بچه ناف تهرونن!
اگه نقشه ی تهران رو 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخونیم و با دقت نگاش کنیم می بینیم که شبیه بدن می شه که خیلی راحت قابل تشخیصه! اگه نمی تونید تشخیص بدید من برای راحتیتون این کارو کردم که می تونید ببینید:

 

ناف تهرون

حالا که متوجه شدید تهران شبیه بدن یه انسانه بهتره بریم سراغ ناف این انسان! همونجور که در تصویرم مشاهده می کنید ناف تهران دقیقن مشخص شده و اونجا هم جایی نیست جز میدون ولیعصر! و باید گفت که بلاخره تونستیم ناف تهرون رو پیدا کنیم!
جایی که هزاران سال بود کشف نشده باقی مونده بود، همون میدون ولیعصره و کسایی که ادعا می کنن بچه ناف تهرونن باید اصلیتشون مال اینجا باشه! حالا می ریم از مردم اون قسمت می پرسیم تا بفهمیم دقیقن چه کسی بچه ناف تهرونه و این فرد رو پیدا کنیم!
یک آقای پیری اینجا زندگی می کنه که اول از ایشون می پرسیم:
ـ ببخشید شما بچه اینجایید؟
ـ ها بله، من اینجا بودیم ها!
ـ یعنی اصلیتتون مال اینجاست؟
ـنه والا! ما اصلیتمون تبریزیه، الان 20 ساله که اینجا بودیم.
ـ ببخشید وقتتون رو گرفتم !
ایشون که بچه ناف تهرون نبودن، ولی یه خانم خیلی با کلاسی رو می بینیم که دارن سوار بنزشون می شن، از ایشون می ریم می پرسیم:
ـ ببخشید خانم شما بچه اینجایید؟
ـ سلام ، بله من بچه اینجام
ـ ینی اصلیتتون مال اینجاست؟
ـ بله ما تهرانی هستیم
ـ وای باورم نمی شه! هیچ می دونستید شما بچه ناف تهرونید؟
ـ ایـــش، ناف تهرون! واه ینی اینجا ناف تهرونه؟
ـ بله
ـ راستش به کسی نگید ها. ما داهاتیم! بابام گاو و گوسفندامون رو فروخته بعد باهاش اینجا خونه و ماشین گرفتیم. فقط ما آبرو داریم به کسی نگید ها
ـ بله ! خیالتون راحت باشه به کسی نمی گم! مرسی
ایشون هم که بچه ناف تهرون نبودن ! بهتره بریم از اون آقای کت شلوار شیکه بپرسیم.
ـ آقا شما بچه اینجایید؟
ـ بله، خجالت بکشید قربان بنده در زعفرانیه زندگی می کنم!
ـ بله! ببخشید!
شاید اون مغازه داره بدونه کی بچه اینجاست و بهتره بریم از اون بپرسیم.
ـ سلام. ببخشید شما بچه اینجایید؟
ـ نخیر جانم، من بچه تهرانپارسم مغازم اینجاست فقط!
ـ شما نمی دونید کی بچه اینجاست؟ یعنی اصلیتش مال همینجا باشه.
ـ اینجا اصلیت هیچ کس دقیقن مال همینجا نیست! بیشتر کسایی که اینجاین یا مهاجرن یا بچه جاهای دیگه هستن کسی رو نمی شناسم که اصلیتش مال اینجا باشه!
ـ بله، ممنون.
همونطور که دیدید دقیقا هیچ کس پیدا نشد که بچه ناف تهرون باشه و ما هر چی گشتیم فرد مورد نظر رو یافت نکردیم! پس نتیجه می گیریم دقیقن کسی وجود نداره که بچه ناف تهرون باشه و ناف تهرون خالی از انسانهای اصیله! خلاصه اینکه امروز تونستم ناف تهرون رو پیدا کنم و به پرسش های زیادی که دربارش توی ذهن همه وجود داشت جواب بدم!
از امروز اگه کسی ادعا کرد که بچه ناف تهرونه اول از همه مطمئن بشید اصلیتش مال میدون ولیعصره و بعد حرفش رو جدی بگیرید! توجه کنید که باید بچه خود میدون باشه ها، چون خیابونا و کوچه های اطرافش خارج از ناف قرار گرفته!!!!!

 


[ یکشنبه 91/9/12 ] [ 12:15 عصر ] [ امیر حسین خدایی ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان